יום ד', כ’ באב תשע”ו
 
 
 
 
"כיום לומדים בביה"ס כ-580 תלמידים, כן ירבו, בכיתות א'-ח'. המטרה המרכזית שחרט בית הספר על דגלו הוא לחנך וללמד את התלמידים כאשר התורה בראש - הן בחשיבות והן בכמות"

בית הספר הוקם לפני כ-34 שנים עם הקמת היישוב בית-אל. היישוב החדש מנה משפחות ספורות ובבית הספר למדו תלמידים בודדים, בנים ובנות, במספר צריפונים קטנים. היישוב הלך וצמח ועימו בית הספר שהחל לקלוט גם את ילדי היישובים מסביב. בשנת תש"ן חולק בית הספר לשניים: ממ"ד בנים וממ"ד בנות, כאשר בכל אחד לומדים כ-400 תלמידים! מראשיתו, הוגדר בית הספר כממ"ד תורני עם תגבור משמעותי בלימודי קודש. בשנת תש"ס נפתחה בבית הספר "מגמת תלמוד תורה" שפעלה במקביל ל"מגמה תורנית" ועם השנים, הפך בית הספר כולו ל"תלמוד תורה". כיום לומדים בביה"ס כ-580 תלמידים, כן ירבו, בכיתות א'-ח'. המטרה המרכזית שחרט בית הספר על דגלו היא לחנך וללמד את התלמידים כאשר התורה בראש - הן בחשיבות והן בכמות! הלימוד העיקרי בו עוסקים תלמידי כיתות א'-ד' ("חטיבת המקרא") הוא לימוד חמשת חומשי התורה, מתוך שאיפה להגיע להבנת הפשט ועומקו של הפשט ותוך שינון בטעמי המקרא. הלימוד העיקרי בו עוסקים תלמידי כיתות ה'-ו' ("חטיבת המשנה") הוא לימוד משניות סדר מועד. מבצע "ושיננתם", שמהווה תוכנית מסודרת והתנדבותית לשינון מלווה באופן צמוד את כל הלמידה. ועל אף שהתורה בראש, אין בית הספר מפחית בחשיבותם הרבה של מקצועות העברית, החשבון, המדעים והאנגלית ושאר מקצועות החול ואף במקצועות אלה מושקעים מיטב הכוחות והמאמצים כדי להגיע לא רק להצלחה אלא אף למצוינות. יעידו על כך התלמידים שזכו בפרסים ותעודות בתחרויות ארציות בכתיבת חיבורים בעברית, עבודות ועוד. בית הספר מאמין שישנו תחום נוסף, חשוב ביותר שאי אפשר לעסוק בחינוך מבלי להתייחס אליו, והוא תחום המידות. את החינוך למידות אי אפשר לתחום לשיעור מסוים או לזמן קבוע. הוא חייב להיות נושא המעסיק את כלל הצוות והתלמידים כל הזמן בצורה מסודרת ומובנית. ולכן בכל שנה עוסקים בבית הספר במספר ערכים ומידות, שאותם לומדים ומתרגלים – "תוכנית המידות". יהי רצון, שיזכנו ה' ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את דברי תלמוד תורתו, באהבה!

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS